Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, dnr LiU-2019-01475 och LiU-2019-01476.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Mallar för styrdokument finns här.

Senaste besluten i regelsamlingen

2020-02-26 LiU-2019-03653
2020-02-24 LiU-2019-03559
2020-02-24 LiU-2020-00901
2020-02-17 LiU-2020-00587
2020-01-30 LiU-2020-00295
2020-01-30 LiU-2020-00291
2020-01-28 LiU-2020-00321
2020-01-20 LiU-2019-00370
2020-01-20 LiU-2019-00370
2019-12-16 LiU-2019-04270
2019-12-16 LiU-2019-03668
2019-12-12 LiU-2019-02997
2019-12-12 LiU-2019-02997
2019-12-09 LiU-2019-04030
2019-12-09 LiU-2019-00696


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se