Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, dnr LiU-2019-01475 och LiU-2019-01476.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Mallar för styrdokument finns här.

Senaste besluten i regelsamlingen

2020-06-17 LiU-2020-02336
2020-06-17 LiU-2020-02242
2020-06-16 LiU-2020-02260
2020-06-15 LiU-2020-02256
2020-06-15 LiU-2020-02256
2020-06-15 LiU-2020-01908
2020-06-15 LiU-2020-02093
2020-06-15 LiU-2020-02092
2020-06-09 LiU-2020-01924
2020-06-09 LiU-2020-01367
2020-06-08 LiU-2020-01774
2020-06-04 LiU-2020-02026
2020-05-12 LiU-2020-01673
2020-05-12 LiU-2020-01837
2020-05-11 LiU-2020-01814


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se