Göm meny

Instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildningar på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå

Diarienummer LiU-2021-02364 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2021-06-14 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-14 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om instruktioner för systematisk uppföljning av alumner för utbildningar på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se