Göm meny

Riktlinjer för externa användares användning av IT-resurser vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2021-02370 Beslutsfattare IT-direktör .
Beslutsdatum 2021-07-01 Handläggare Johan Peterson
johan.peterson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-07-01 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för externa användares användning av IT-resurser vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se