Göm meny

FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning

Diarienummer LiU-2021-02297 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten FSM, FSMP
Beslutsdatum 2021-06-01 Handläggare Anette Philipsson
anette.philipsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-01 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-00287 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten FSM, FSMP
Beslutsdatum 2021-01-26 Handläggare Anette Philipsson
anette.philipsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-01-26 Giltigt t.o.m. 2021-06-01
Huvuddokument Beslut om FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Diarienummer LiU-2020-00321 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2020-02-25 Handläggare Elin Wistrand
Giltigt fr.o.m. 2020-02-25 Giltigt t.o.m. 2021-01-26
Huvuddokument Beslut om FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning 2020 revidering.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-00354 Beslutsfattare Dekanus Med fak
Beslutsdatum 2019-12-05 Handläggare Anita Larsson
Giltigt fr.o.m. 2019-12-05 Giltigt t.o.m. 2019-12-05
Huvuddokument Beslut om revidering avseende FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Diarienummer LiU-2019-00354 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2019-03-05 Handläggare Anita Larsson
Giltigt fr.o.m. 2019-03-05 Giltigt t.o.m. 2019-12-05
Huvuddokument Beslut om FSMs delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-00354 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2019-01-29 Handläggare Anita Larsson
Giltigt fr.o.m. 2019-01-29 Giltigt t.o.m. 2019-03-05
Huvuddokument Protokollsutdrag.docx
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-01092 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2015-06-18 Handläggare Elin Wistrand
Giltigt fr.o.m. 2015-06-18 Giltigt t.o.m. 2019-01-29
Huvuddokument p65 Beslut Delegationsordning grund- och avancerad nivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-01218 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2012-11-29 Handläggare Göran Hessling
goran.hessling@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-11-29 Giltigt t.o.m. 2015-06-18
Huvuddokument P130100181.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2011-00375 Beslutsfattare Dekanus HU
Beslutsdatum 2011-02-25 Handläggare Pia Brink
pia.brink@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-02-25 Giltigt t.o.m. 2012-11-29
Huvuddokument Beslut om fakultetsstyrelsens delegering till grundutbildningsnämnden.pdf
Diarienummer LIU 1017/07-10 Beslutsfattare Grundutbildningsnämnden FSM-GUN
Beslutsdatum 2007-09-17 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-09-17 Giltigt t.o.m. 2011-03-04
Huvuddokument Beslut om grundutbildningsnämndens vidaredelegering av beslutanderätt avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Diarienummer LIU 132/06-10 Beslutsfattare Dekanus HU
Beslutsdatum 2006-05-03 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-05-03 Giltigt t.o.m. 2007-09-17
Huvuddokument Beslut om allmän instruktion till grundutbildningsrådet.pdf
Diarienummer LIU 366/03-10 Beslutsfattare Grundutbildningsnämnden FSM-GUN
Beslutsdatum 2003-03-05 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2003-03-05 Giltigt t.o.m. 2005-03-03
Huvuddokument Beslut om allmän instruktion till grundutbildningsrådet.pdf
Diarienummer LIU 79/99-10 Beslutsfattare Dekanus HU
Beslutsdatum 1999-05-05 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1999-05-05 Giltigt t.o.m. 2003-03-05
Huvuddokument Beslut om delegation till grundutbildningsrådet.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se