Göm meny

Riktlinjer för personuppgifter

Diarienummer LiU-2021-01817 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2021-06-07 Handläggare Johannes Hassmund
johannes.hassmund@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-07 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för personuppgifter.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-01540 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-04-15 Handläggare Anna Maria Lindberg
anna.maria.lindberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-04-15 Giltigt t.o.m. 2021-06-07
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för personuppgiftsbehandling.pdf
Diarienummer LiU-2018-01540 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2018-05-21 Handläggare Anna Maria Lindberg
anna.maria.lindberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-05-21 Giltigt t.o.m. 2019-04-15
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för personuppgiftsbehandling vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1494/04-14 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2004-12-16 Handläggare Christina Helmér
christina.helmer@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2004-12-16 Giltigt t.o.m. 2018-05-21
Huvuddokument Beslut om tillämpningen av personuppgiftslag (1998 204) vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1474/02-14 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2002-10-24 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2002-10-24 Giltigt t.o.m. 2004-12-16
Huvuddokument Beslut om tillämpningen av personuppgiftslagen inom Linköpings universitet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se