Göm meny

Anvisningar för licentiatexamen

Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2007-05-30 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-05-30 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Protokollsutdrag FSF 07-4.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2008-04747 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2008-11-19 Handläggare Bo Hellgren
bo.hellgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2008-11-19 Giltigt t.o.m. 2014-10-23
Huvuddokument P120700235_majgu31.pdf
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2007-03-15 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-03-15 Giltigt t.o.m. 2007-05-30
Huvuddokument Protokoll FSF 07-2.17.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2006-04-29 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-29 Giltigt t.o.m. 2007-03-15
Huvuddokument Protokollsutdrag FSF 06-3.pdf
Bilagor


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se