Göm meny

Regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering

Diarienummer LiU-2015-01241 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2015-06-23 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-06-23 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (grund- och avancerad nivå).pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 750/06-40 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2006-06-02 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-06-02 Giltigt t.o.m. 2015-06-23
Huvuddokument Beslut om regler för registrering avregistrering samt resultatrapportering.pdf
Diarienummer LIU 1528/94-E 120 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 1994-05-27 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1994-05-27 Giltigt t.o.m. 2006-03-16
Huvuddokument LiU-1994-E120-1528-1.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se