Göm meny

Officiella och inofficiella dokument över examina m m

Diarienummer LiU-2008/03282 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2008-08-15 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2008-08-15 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om officiella och inofficiella dokument över examina.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se