Göm meny

Rules for employees’ use of computer, network and system facilities at Linköpings universitet

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 1195/04-14 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2005-01-31 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-01-31 Giltigt t.o.m. 2011-12-22
Huvuddokument Ansvarsförbindelse för anställdas användning av universitetets IT-resurser.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1120/01-14 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2001-10-17 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-10-17 Giltigt t.o.m. 2005-01-31
Huvuddokument Fastställande av regler för anställdas användning av dator,- nät-och systemresurser vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se