Göm meny

Universitetsdirektörens delegering av brandskyddsarbetet till brandskyddskoordinator

Diarienummer LiU-2015-00456 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2015-02-24 Handläggare Annevi Fredäng
annevi.fredang@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-02-24 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens delegation till brandskyddskoordinator gällande brandskyddsarbetet vid Linköpings universitet.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se