Göm meny

Universitetsdirektörens delegering av beslutanderätten i mark- och lokalfrågor

Diarienummer LiU-2018-01649 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2018-01-24 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-01-24 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätt i mark- och lokalfrågor.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2017-01964 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2017-05-31 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-05-31 Giltigt t.o.m. 2018-01-24
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätt i mark- och lokalfrågor 2017.pdf
Diarienummer LiU-2015-00602 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2015-03-27 Handläggare Martin Putsén
martin.putsen@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-03-27 Giltigt t.o.m. 2017-05-31
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätt i mark- och lokalfrågor.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se