Göm meny

Instruktion för Nationellt centrum för naturvetenskaperna och teknikens didaktik (NATDID)

Diarienummer LiU-2014-00621 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2015-05-25 Handläggare Karin Mårdsjö Blume
karin.mardsjo.blume@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-05-25 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut att fastställa instruktion för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) samt förordnande av styrelseledamöter.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se