Göm meny

Anvisningar för genomförande av val till fakultetsstyrelser respektive styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet – nu fråga om anvisningar för valens genomförande (Valanvisningar II)

Diarienummer LiU-2017-01010 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2017-05-22 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-05-22 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om anvisningar för genomförande av val till fakultetsstyrelser respektive styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet mandatperioden 2018-2020 – nu fråga om anvisningar för valens genomförande (Valanvisningar II).pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se