Göm meny

Avsteg från utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande betygsskala för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin vid Medicinska fakulteten

Diarienummer LiU-2017-02700 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2017-08-25 Handläggare Lena Pettersson
lena.pettersson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-08-25 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om avsteg från utbildningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå gällande betygsskala för kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin vid Medicinska fakulteten.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se