Göm meny

Dokumenthanteringsplan

Diarienummer LiU-2021-01534 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2021-06-10 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-10 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om dokumenthanteringsplan v 1-5-3_signed_signed.svt.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2020-03729 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2020-11-10 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-11-10 Giltigt t.o.m. 2021-06-10
Huvuddokument Beslut om dokumenthanteringsplan version 1-5-2.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-00768 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2020-03-11 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-03-11 Giltigt t.o.m. 2020-11-10
Huvuddokument Beslut om dokumenthanteringsplan version 1-5-1.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-01914 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2019-06-10 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-06-10 Giltigt t.o.m. 2020-03-11
Huvuddokument Dokumenthanteringsplan v 1-4-2.pdf
Diarienummer LiU-2019-00090 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2019-02-26 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-02-26 Giltigt t.o.m. 2019-06-10
Huvuddokument Dokumenthanteringsplan version 1-4-1.pdf
Diarienummer LiU-2018-02165 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2018-11-07 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-11-07 Giltigt t.o.m. 2019-02-26
Huvuddokument Dokumenhanteringsplan version 1-3-1.pdf
Diarienummer LiU-2018-01356 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2018-06-15 Handläggare Kristina Nordström
kristina.nordstrom@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-06-15 Giltigt t.o.m. 2018-11-07
Huvuddokument Dokumenthanteringsplan version 1-2-1.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se