Göm meny

Särskilt urval till specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet

Diarienummer LiU-2018-01526 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2018-06-05 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-06-05 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om särskilt urval till specialistsjuksköterskeprogrammen samt barnmorskeprogrammet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se