Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, Riktlinjer för styrdokument och Organisation för styrdokument, inklusive regelsamling.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen (förutom beslut om delegationsordningar) ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Some of the governing documents have been translated into English. They are marked this way: (also in English).

Mallar för styrdokument finns i Word.

Senaste besluten i regelsamlingen

2022-11-21 LiU-2022-02126
2022-10-25 LiU-2022-03915
2022-10-25 LiU-2022-02481
2022-10-24 LiU-2022-04416
2022-10-24 LiU-2022-03814
2022-10-20 LiU-2022-04142
2022-10-20 LiU-2022-04254
2022-10-10 LiU-2022-03783
2022-09-26 LiU-2022-03791
2022-09-19 LiU-2022-03375
2022-09-19 LiU-2022-03374
2022-09-19 LiU-2022-03391
2022-09-19 LiU-2022-03359
2022-09-15 LiU-2022-03396
2022-09-15 LiU-2022-03397


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se