Göm meny

Linköpings universitets styrdokument

Linköpings universitets styrdokument består av:

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, dnr LiU-2019-01475 och LiU-2019-01476.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Some of the governing documents have been translated into English. Which ones are marked this way: (also in English).

Mallar för styrdokument finns här.Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se