Göm meny

Linköpings universitets regelsamling


Mer om regelsamlingen

Regelsamlingen innehåller gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. Besluten skall vara tillgängliga i regelsamlingen senast 30 dagar efter beslutsdatum. Dokumenten hämtas som inskannade originalkopior direkt från vårt diarie- och arkivsystem LiUDok.

Information om olika styrdokument och publicering av dessa finns i regelsamlingen, dnr LiU-2019-01475 och LiU-2019-01476.

Samtliga beslut som ska tas in i regelsamlingen ska ha granskats av redaktionen innan de beslutas. Vid eventuella frågor om utformning och publicering av styrdokument går det bra att kontakta redaktionen: regelsamling@uf.liu.se

Some of the governing documents have been translated into English. Which ones are marked this way: (also in English).

Mallar för styrdokument finns här.

Senaste besluten i regelsamlingen

2021-10-12 LiU-2021-02799
2021-10-12 LiU-2021-03823
2021-10-01 LiU-2021-03817
2021-09-23 LiU-2021-02386
2021-08-26 LiU-2021-03015
2021-08-25 LiU-2021-02661
2021-07-01 LiU-2021-02370
2021-06-23 LiU-2021-02681
2021-06-21 LiU-2021-02710
2021-06-14 LiU-2021-02364
2021-06-10 LiU-2021-01534
2021-06-09 LiU-2021-02391
2021-06-07 LiU-2021-01817
2021-06-07 LiU-2021-02435
2021-06-04 LiU-2021-02460


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se