Göm meny

Vidaredelegering inom Studentavdelningen av beslutsrätten i ärenden om antagning och utbildning

Diarienummer LiU-2021-02681 Beslutsfattare Robert Ericsson
Beslutsdatum 2021-06-23 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-23 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om vidaredelegering inom Studentavdelningen av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning 2021.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2020-02242 Beslutsfattare Robert Ericsson
Beslutsdatum 2020-06-17 Handläggare Marie Eslon
marie.eslon@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-06-17 Giltigt t.o.m. 2021-06-23
Huvuddokument Beslut om vidaredelegering inom Studentavdelningen av beslutsrätten i ärenden om antagning och utbildning .pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se