Göm meny

Delegation av beslutanderätten i ärenden om tillgodoräknande av tidigare utbildning

Diarienummer LiU-2021-02435 Beslutsfattare Dekanus Med fak
Beslutsdatum 2021-06-07 Handläggare Anette Philipsson
anette.philipsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-07 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om delegation av beslutanderätten i ärenden om tillgodoräknande av tidigare utbildning.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se