Göm meny

Instruktion för Internationaliseringsnämnden (IN)

Diarienummer LiU-2021-00441 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-02-04 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-04 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om instruktion för Utbildningsvetenskaps Internationaliseringsnämnd.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-01420 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2018-05-08 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-05-08 Giltigt t.o.m. 2021-02-04
Huvuddokument Beslut om instruktion för Utbildningsvetenskaps internationaliseringsnämnd.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00246 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap .
Beslutsdatum 2012-09-18 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-09-18 Giltigt t.o.m. 2018-05-08
Huvuddokument P120700209-1.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00246 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2012-04-27 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-04-27 Giltigt t.o.m. 2012-09-18
Huvuddokument Protokoll SUVpc 12-1.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2008/02737 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2011-04-26 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2011-04-26 Giltigt t.o.m. 2012-04-27
Huvuddokument LiU-2008-02737-32.pdf
Diarienummer LiU-2008/02737 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2009-03-04 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2009-03-04 Giltigt t.o.m. 2009-09-01
Huvuddokument Beslut om instruktion för nämnder och programansvarig utbildningsledare samt utseende av ledamöter och ersättare i nämnder.pdf
Diarienummer LIU 211/06-11 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2006-11-14 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-11-14 Giltigt t.o.m. 2009-03-04
Huvuddokument LiU-2006-11-211-11.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se