Göm meny

Instruktion för institutionerna vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2011-01659 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2012-02-07 Handläggare Curt Karlsson
curt.karlsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-02-07 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Ursprungligt beslut om instruktion för institutionerna vid Linköpings universitet fr.o.m. 2012.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2011-01659 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2011-11-07 Handläggare Curt Karlsson
curt.karlsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-11-07 Giltigt t.o.m. 2012-02-07
Huvuddokument Beslut om instruktion för institutionerna vid Linköpings universitet fr.o.m. 2012.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 558/07-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2007-06-12 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-07-01 Giltigt t.o.m. 2011-11-07
Huvuddokument Beslut om lokala föreskrifter avseende verksamheten vid institutionerna vid Linköpings universitet, m m.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 60/98-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 1999-02-01 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1999-02-01 Giltigt t.o.m. 2007-06-12
Huvuddokument Beslut om gemensamma bestämmelser avseende institutioner.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se