Göm meny

Arbetsordning och ärendehantering för Styrelsen för Utbildningsvetenskap (SUV)

Diarienummer LiU-2021-00440 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-02-04 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-04 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om arbetsordning och ärendehantering för Styrelsen för utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-00856 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2018-03-13 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-03-13 Giltigt t.o.m. 2021-02-04
Huvuddokument Beslut om arbetsordning och ärendehantering för Styrelsen för utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00441 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUV
Beslutsdatum 2015-03-03 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-03-03 Giltigt t.o.m. 2018-03-13
Huvuddokument Beslut om arbetsordning och ärendehantering för Styrelsen för utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00241 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2012-02-07 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2012-02-07 Giltigt t.o.m. 2015-03-03
Huvuddokument Protokoll SUVp 12-1.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2008/02737 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2011-04-26 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2011-04-26 Giltigt t.o.m. 2012-02-06
Huvuddokument LiU-2008-02737-27.pdf
Diarienummer LiU-2009-00134 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2010-01-26 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2010-01-26 Giltigt t.o.m. 2011-04-26
Huvuddokument LiU-2009-00134-3.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se