Göm meny

Instruktion för Styrelsen för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet fr.o.m. 2012

Diarienummer LiU-2011-01355 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2011-11-07 Handläggare Göran Hessling
goran.hessling@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-11-07 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om instruktion för styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet fr o m 2012.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se