Göm meny

Mål och riktlinjer för studie- och karriärvägledningen inom utbildningsvetenskap (UV)

Diarienummer LiU-2021-01257 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-04-08 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-04-08 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om mål och riktlinjer för studievägledningen vid Området för Utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2014-02252 Beslutsfattare Dekanus UV
Beslutsdatum 2014-12-18 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-12-18 Giltigt t.o.m. 2021-04-08
Huvuddokument P130100328.pdf
Diarienummer LiU-2009-00812 Beslutsfattare Dekanus OSU
Beslutsdatum 2009-05-26 Handläggare Margaretha Grahn
margaretha.grahn@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2009-05-26 Giltigt t.o.m. 2014-12-18
Huvuddokument LiU-2009-00812.pdf
Diarienummer LIU 210/06-10 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2006-04-25 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-25 Giltigt t.o.m. 2006-10-10
Huvuddokument Beslut om regler och anvisningar för grundutbildning och forskarutbildning.pdf
Diarienummer LIU 284/03-40 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2003-02-04 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2003-02-04 Giltigt t.o.m. 2006-04-24
Huvuddokument LiU-2003-40-284.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se