Göm meny

Befattningsbeskrivning för programansvarig utbildningsledare (UV)

Diarienummer LiU-2019-03346 Beslutsfattare Kansliet för utbildningsvetenskap KfU
Beslutsdatum 2019-10-01 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-10-01 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om befattningsbeskrivning för programansvarig utbildningsledare biträdande programansvarig utbildningsledare (PUL).pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2017-00861 Beslutsfattare Kansliet för utbildningsvetenskap KfU
Beslutsdatum 2017-02-09 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-02-09 Giltigt t.o.m. 2019-10-01
Huvuddokument Beslut om befattningsbeskrivning för programansvarig utbildningsledare biträdande programansvarig utbildningsledare (PUL).pdf
Diarienummer LiU-2016-00630 Beslutsfattare Anderz Grunnesjö
Beslutsdatum 2016-04-01 Handläggare Anderz Grunnesjö
Giltigt fr.o.m. 2016-04-01 Giltigt t.o.m. 2017-02-09
Huvuddokument Beslut om befattningsbeskrivning för programansvarig utbildningsledare och biträdande programansvarig utbildningsledare (PUL).pdf
Diarienummer LiU-2008/02737 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2009-04-27 Handläggare Håkan Johansson
Giltigt fr.o.m. 2009-04-27 Giltigt t.o.m. 2016-04-01
Huvuddokument Beslut om instruktion för programansvarig utbildningsledare.pdf
Diarienummer LIU 210/06-10 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2006-04-25 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-25 Giltigt t.o.m. 2006-10-10
Huvuddokument Beslut om regler och anvisningar för grundutbildning och forskarutbildning.pdf
Diarienummer LIU 264/04-10 Beslutsfattare Områdesstyrelsen för utbildningsvetenskap
Beslutsdatum 2004-04-27 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2004-04-27 Giltigt t.o.m. 2006-04-25
Huvuddokument Beslut om instruktion för programansvarig.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se