Göm meny

Regelverk för antagning till senare del av utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten

Diarienummer LiU-2018-00273 Beslutsfattare Dekanus Med fak
Beslutsdatum 2018-02-22 Handläggare Elin Wistrand
elin.wistrand@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-02-22 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om regler för antagning till senare del av utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet 2018.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2015-01373 Beslutsfattare Dekanus Med fak
Beslutsdatum 2016-01-21 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-01-21 Giltigt t.o.m. 2018-01-29
Huvuddokument Beslut om regelverk för antagning till senare del av utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten 2016.pdf
Diarienummer LiU-2013-00995 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2013-05-30 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2013-11-01 Giltigt t.o.m. 2016-01-21
Huvuddokument Beslut regelverk för antagning till senare del vid HU inför antagning VT 2014.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00370 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2012-03-01 Handläggare Malin Andersson
Giltigt fr.o.m. 2012-03-01 Giltigt t.o.m. 2013-11-01
Huvuddokument Beslut om regelverk för antagning till senare del av utbildningsprogram vid Hälsouniversitetet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se