Göm meny

Riktlinjer för disputation inom Filosofisk fakultet

Diarienummer LiU-2021-02404 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-06-03 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-03 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens riktlinjer för disputation samt utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-02577 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2018-09-20 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-09-20 Giltigt t.o.m. 2021-06-03
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-00111 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2016-01-15 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2016-01-15 Giltigt t.o.m. 2018-09-20
Huvuddokument Beslut om anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent (FilFak) 2016.pdf
Diarienummer LiU-2014-00630 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2014-04-11 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2014-04-11 Giltigt t.o.m. 2016-01-15
Huvuddokument Beslut om anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Diarienummer LiU-2012-01522 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2010-02-03 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2010-02-03 Giltigt t.o.m. 2014-04-11
Huvuddokument Beslut om anvisningar för disputation samt kriterier för utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent (FilFak).pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se