Göm meny

Riktlinjer för disputation inom Filosofisk fakultet

Diarienummer LiU-2021-02404 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-06-03 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-03 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens riktlinjer för disputation samt utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 1264/05-55 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2005-10-12 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-10-12 Giltigt t.o.m. 2021-06-03
Huvuddokument Beslut om information om nya avhandlingar på spikblad.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se