Göm meny

Riktlinjer för disputation inom Filosofisk fakultet

Diarienummer LiU-2021-02404 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-06-03 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-03 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens riktlinjer för disputation samt utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2006-04-26 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-26 Giltigt t.o.m. 2006-02-08
Huvuddokument Beslut om disputation utanför universitetet - inom eller utom landet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2006-02-08 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-02-08 Giltigt t.o.m. 2021-06-03
Huvuddokument Beslut om disputation utanför universitetet - inom eller utom landet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se