Göm meny

Instruktion för fakultetsstyrelserna vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2011-01354 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2011-11-07 Handläggare Göran Hessling
goran.hessling@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-11-07 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om instruktion för fakultetsstyrelserna vid Linköpings universitet fr o m 2012.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 741/01-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2001-11-05 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-11-05 Giltigt t.o.m. 2011-11-07
Huvuddokument Beslut om förnyat svar i fråga om lagligheten av beslutade förändringar av nämndorganisationen inom det humanistiskt- samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet id Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 299/01-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2001-06-05 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-06-05 Giltigt t.o.m. 2001-11-05
Huvuddokument Beslut om instruktion för Styrelsen för filosofiska fakulteten.pdf
Diarienummer LIU 299/01-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 2001-06-05 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-06-05 Giltigt t.o.m. 2001-11-05
Huvuddokument Beslut om instruktion för Verksamhetsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och tematisk naturvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 299/01-10 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2001-05-11 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-05-11 Giltigt t.o.m. 2001-11-05
Huvuddokument Fastställande av styrelse- och nämndorganisationen inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 2696/93-A 120 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 1993-09-06 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1993-09-06 Giltigt t.o.m. 2011-11-06
Huvuddokument Beslut om centrala och lokala bestämmelser avseende fakultetsnämnder och om handläggningen av ärenden i sådana nämnder.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se