Göm meny

Instruktion för Centrum för tillämpad etik, CTE

Diarienummer LiU-2010-01676 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2010-11-19 Handläggare Martin Putsén
martin.putsen@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2010-11-19 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument liu-2010-01676.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se