Göm meny

Hanteringsordning för skriftliga tentamina utomlands för studenter antagna vid LiU samt skriftliga tentamina vid LiU för studenter från utländska lärosäten

Diarienummer LiU-2014-00583 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2014-03-24 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-03-24 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om hanteringsordning för skriftliga tentamina utomlands för studenter antagna vid LiU samt för studenter från utländska lärosäten.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LIU 413/06-40 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2006-03-24 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-03-24 Giltigt t.o.m. 2014-03-23
Huvuddokument Beslut om hanteringsordning för skriftliga tentamina utomlands för studenter antagna vid LiU samt för studenter från utländska lärosäten.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se