Göm meny

Lokala föreskrifter för LiU international stipendier

Diarienummer LiU-2015-01245 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2015-06-23 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-06-23 Giltigt t.o.m. -
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2013-00522 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2013-03-18 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2013-03-18 Giltigt t.o.m. 2015-06-23
Huvuddokument Lokala föreskrifter för LiU international stipendier.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2011-01531 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2011-09-28 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-09-28 Giltigt t.o.m. 2013-03-17
Huvuddokument Föreskrifter.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se