Göm meny

Riktlinjer för benämningar av doktors- och licentiatexamina vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2019-04030 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-12-09 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-12-09 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för benämningar av doktors- och licentiatexamina.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2017-03260 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2018-04-23 Handläggare Samuel Zethson
Giltigt fr.o.m. 2018-04-23 Giltigt t.o.m. 2019-12-09
Huvuddokument Beslut om beteckningar på doktors- och licentiatexamina vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 877/98-10 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen US
Beslutsdatum 1999-08-12 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 1999-08-12 Giltigt t.o.m. 2018-04-23
Huvuddokument Beslut om beteckningar på doktors- och licentiatexamina vid Linköpings universitet.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se