Göm meny

Regler för användning av dator-, nät- och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för LiU-kort

Diarienummer LiU-2018-01846 Beslutsfattare IT-direktör .
Beslutsdatum 2018-06-29 Handläggare Johannes Hassmund
johannes.hassmund@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-06-29 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om regler för studenters användning av IT-resurser vid Linköpings universitet.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2015-01618 Beslutsfattare IT-direktör .
Beslutsdatum 2015-12-03 Handläggare David Byers
david.byers@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-12-03 Giltigt t.o.m. 2018-06-29
Huvuddokument Beslut om regler för användning av IT-resurser vid Linköpings universitet.pdf
Diarienummer LiU-2011-01673 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2011-12-22 Handläggare Joakim Nejdeby
joakim.nejdeby@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-12-22 Giltigt t.o.m. 2015-12-03
Huvuddokument Beslut om regler för studenters användning av dator-, nät och systemresurser vid Linköpings universitet samt regler för studenters LiU-kort.pdf
Diarienummer LiU-2011-01673 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2011-12-22 Handläggare Joakim Nejdeby
joakim.nejdeby@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-12-22 Giltigt t.o.m. 2015-12-03
Huvuddokument Rules for students' use of computer, network and system facilities at Linköping University.pdf
Diarienummer LIU 1195/04-14 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2005-01-31 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2005-01-31 Giltigt t.o.m. 2011-12-22
Huvuddokument Ansvarsförbindelse för anställdas användning av universitetets IT-resurser.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 1120/01-14 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2001-10-17 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2001-10-17 Giltigt t.o.m. 2005-01-31
Huvuddokument Fastställande av regler för anställdas användning av dator,- nät-och systemresurser vid Linköpings universitet.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se