Göm meny

Delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten

Diarienummer LiU-2021-02710 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2021-06-21 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-21 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om delegation av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-00516 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-02-04 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-04 Giltigt t.o.m. 2021-06-21
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-01010 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2020-02-27 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-02-27 Giltigt t.o.m. 2021-02-04
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-03546 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2019-10-24 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-10-24 Giltigt t.o.m. 2020-02-27
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå vid Filosofiska fakulteten.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-00880 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2019-02-28 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-02-28 Giltigt t.o.m. 2019-10-24
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2018-00834 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2018-03-07 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-03-07 Giltigt t.o.m. 2019-02-28
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i ärenden avseende antagning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00593 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2015-03-12 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-03-12 Giltigt t.o.m. 2018-03-07
Huvuddokument Beslut om delegation av beslutanderätten i ärenden om antagning och utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2012-00327 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2012-02-09 Handläggare Annette Sjölin
Giltigt fr.o.m. 2012-02-09 Giltigt t.o.m. 2015-03-12
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2010-01654 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2011-01-17 Handläggare Lars Rydberg
lars.rydberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2011-01-17 Giltigt t.o.m. 2012-02-09
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden.pdf
Diarienummer LiU-2009-00503 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2009-03-12 Handläggare Annette Sjölin
Giltigt fr.o.m. 2009-03-12 Giltigt t.o.m. 2011-01-16
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden.pdf
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2006-04-26 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-26 Giltigt t.o.m. 2009-03-12
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 282/02-10 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2004-03-18 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2004-03-18 Giltigt t.o.m. 2006-04-26
Huvuddokument Beslut om delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden (FFN).pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se