Göm meny

Universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa avtalsärenden rörande utbildning och forskning

Diarienummer LiU-2020-02974 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2020-09-08 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-09-08 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i allmänna avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m.pdf

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-03510 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2018-12-19 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-01-01 Giltigt t.o.m. 2020-09-08
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m m 2019.pdf
Diarienummer LiU-2018-00010 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2018-02-08 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-02-08 Giltigt t.o.m. 2019-01-01
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsfrågor rörande utbildning och forskning m.m.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-01277 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2016-06-21 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-06-21 Giltigt t.o.m. 2018-02-08
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning 2016.pdf
Diarienummer LiU-2015-01477 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2015-09-10 Handläggare Caroline Taube
caroline.taube@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-09-10 Giltigt t.o.m. 2016-06-21
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa allmänna avtalsärenden samt avtalsärenden rörande utbildning och forskning 2015.pdf
Diarienummer LiU-2014-01089 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2014-05-21 Handläggare Maria Skoglund
maria.skoglund@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2014-05-21 Giltigt t.o.m. 2015-09-10
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa avtalsärenden rörande utbildning och forskning 2014.pdf
Diarienummer LiU-2012-02285 Beslutsfattare Universitetsdirektör .
Beslutsdatum 2012-12-21 Handläggare Göran Hessling
goran.hessling@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2012-12-21 Giltigt t.o.m. 2014-05-21
Huvuddokument Beslut om universitetsdirektörens vidaredelegation av beslutanderätten i vissa avtalsärenden rörande utbildning och forskning 2012.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se