Göm meny

Instruktion för Forskarutbildnings- och docentnämnden

Diarienummer LiU-2021-00442 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-02-04 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-04 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om instruktion för utbildningsvetenskaps Forskarutbildnings- och docentnämnd.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2018-01421 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2018-05-08 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-05-08 Giltigt t.o.m. 2021-02-04
Huvuddokument Beslut om instruktion för utbildningsvetenskaps forskarutbildningsnämnd- och docentnämnd.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se