Göm meny

Stödåtgärder

Diarienummer LiU-2013-01322 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2013-08-27 Handläggare Malin Andersson
Giltigt fr.o.m. 2013-08-27 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om stödåtgärder.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2008/01355 Beslutsfattare Dekanus HU
Beslutsdatum 2008-03-17 Handläggare Inga Karlsson-Lundin
inglu@huk.liu.se
Giltigt fr.o.m. 2008-03-17 Giltigt t.o.m. 2013-08-27
Huvuddokument Beslut om studieadministrativa regler för Hälsouniversitetets utbildning på grund och avancerad nivå.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 783/06-40 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2006-08-30 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-08-30 Giltigt t.o.m. 2008-03-17
Huvuddokument Beslut om studieadministrativa regler för Hälsouniversitetets grundutbildning.pdf
Diarienummer LIU 542/03-40 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten FSM
Beslutsdatum 2003-11-26 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2003-11-26 Giltigt t.o.m. 2006-08-30
Huvuddokument Beslut om studieadministrativa regler för Hälsouniversitetets utbildningar.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se