Göm meny

Anvisningar för licentiatexamen

Diarienummer LiU-2021-02402 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-06-03 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-03 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens riktlinjer för framläggning av licentiatuppsats samt utseende av examinator och opponent.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2019-03056 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2019-11-14 Handläggare Dana Vagner
dana.vagner@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-11-14 Giltigt t.o.m. 2021-06-03
Huvuddokument Filosofiska fakultetens anvisningar för licentiatexamen samt kriterier för utseende av granskningskomitte och opponent.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-01301 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2015-08-12 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2015-08-12 Giltigt t.o.m. 2019-11-14
Huvuddokument Beslut om anvisningar för licentiatexamen.pdf
Diarienummer LiU-2014-00692 Beslutsfattare Dekanus Fil Fak
Beslutsdatum 2014-04-11 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2014-04-11 Giltigt t.o.m. 2015-08-12
Huvuddokument Beslut om anvisningar för licentiatexamen.pdf
Diarienummer LiU-2008-04747 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2008-11-19 Handläggare Bo Hellgren
bo.hellgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2008-11-19 Giltigt t.o.m. 2014-10-23
Huvuddokument Beslut om handledarpolicy vid filosofiska fakulteten.pdf
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2007-05-30 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-05-30 Giltigt t.o.m. 2008-11-19
Huvuddokument Protokollsutdrag FSF 07-4.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2007-03-15 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2007-03-15 Giltigt t.o.m. 2007-05-30
Huvuddokument Protokoll FSF 07-2.17.pdf
Bilagor
Diarienummer LIU 237/06-10 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2006-04-29 Handläggare Janus Handläggare
Giltigt fr.o.m. 2006-04-29 Giltigt t.o.m. 2007-03-15
Huvuddokument Protokollsutdrag FSF 06-3.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se