Göm meny

Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegationer

Diarienummer LiU-2021-02391 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2021-06-09 Handläggare Ulla Kerren
ulla.kerren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-09 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om vidaredelegation av beslutsrätten i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-01133 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2021-03-10 Handläggare Ulla Kerren
ulla.kerren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-03-10 Giltigt t.o.m. 2021-06-09
Huvuddokument Beslut om Fakultetsstyrelsens vidaredelegation.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-00291 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2020-01-30 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-01-30 Giltigt t.o.m. 2021-03-10
Huvuddokument Beslut om revidering av Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegationer.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-00351 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2019-01-31 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-01-31 Giltigt t.o.m. 2020-01-30
Huvuddokument Beslut om revidering av Tekniska fakultetens vidaredelegationer.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2016-00001 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2016-09-22 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-09-22 Giltigt t.o.m. 2019-01-31
Huvuddokument Beslut om revidering av Tekniska fakultetsstyrelsens vidaredelegationer.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00001 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten FST
Beslutsdatum 2015-03-05 Handläggare Maria Boberg
maria.boberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-03-05 Giltigt t.o.m. 2016-09-22
Huvuddokument Beslut om tillägg till Tekniska fakultetsstyrelsens delegationsordning.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se