Göm meny

Styrelsen för utbildningsvetenskap delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning

Diarienummer LiU-2021-02460 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-06-04 Handläggare Lotta Lindgren
lotta.lindgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-04 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2021-01094 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-03-04 Handläggare Ann-Kari Sundberg
ann-kari.sundberg@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-03-04 Giltigt t.o.m. 2021-06-04
Huvuddokument Beslut om delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2021-00445 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2021-02-04 Handläggare Lotta Lindgren
lotta.lindgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-02-04 Giltigt t.o.m. 2021-03-04
Huvuddokument Beslut om Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-04249 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2020-12-03 Handläggare Anna Johnsson Harrie
anna.johnsson.harrie@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-12-03 Giltigt t.o.m. 2021-02-04
Huvuddokument Beslut om Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-03030 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2020-09-10 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-09-10 Giltigt t.o.m. 2020-12-03
Huvuddokument Beslut om Styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-00584 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2020-03-05 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-03-05 Giltigt t.o.m. 2020-09-10
Huvuddokument Beslut om styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2020-00584 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2020-02-07 Handläggare Catharina Magnusson
catharina.magnusson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-02-07 Giltigt t.o.m. 2020-03-05
Huvuddokument Beslut om styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden och antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2019-02039 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2019-06-04 Handläggare Anna Johnsson Harrie
anna.johnsson.harrie@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-06-04 Giltigt t.o.m. 2020-02-07
Huvuddokument Beslut om styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsordning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2017-03573 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2017-12-05 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-12-05 Giltigt t.o.m. 2019-06-04
Huvuddokument Beslut om styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsprdning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00677 Beslutsfattare Forskarutbildnings- och docentnämnden för Utbildningsvetenskap SUV-FuDo
Beslutsdatum 2016-03-29 Handläggare Anderz Grunnesjö
Giltigt fr.o.m. 2016-03-29 Giltigt t.o.m. 2017-12-05
Huvuddokument Beslut om delegationsordning för området Utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00677 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUV
Beslutsdatum 2015-12-22 Handläggare Anderz Grunnesjö
Giltigt fr.o.m. 2015-12-22 Giltigt t.o.m. 2016-03-29
Huvuddokument Beslut om delegationsordning för området Utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se