Göm meny

Delegationsordning för området Utbildningsvetenskap

Diarienummer LiU-2017-03573 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUVp
Beslutsdatum 2017-12-05 Handläggare Caroline Kelly
caroline.kelly@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-12-05 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om styrelsen för utbildningsvetenskaps delegationsprdning i ärenden om antagning och utbildning.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2015-00677 Beslutsfattare Forskarutbildnings- och docentnämnden för Utbildningsvetenskap SUV-FuDo
Beslutsdatum 2016-03-29 Handläggare Anderz Grunnesjö
anderz.grunnesjo@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2016-03-29 Giltigt t.o.m. 2017-12-05
Huvuddokument Beslut om delegationsordning för området Utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor
Diarienummer LiU-2015-00677 Beslutsfattare Styrelsen för utbildningsvetenskap SUV
Beslutsdatum 2015-12-22 Handläggare Anderz Grunnesjö
anderz.grunnesjo@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2015-12-22 Giltigt t.o.m. 2016-03-29
Huvuddokument Beslut om delegationsordning för området Utbildningsvetenskap.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se