Göm meny

Prioriteringsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten

Diarienummer LiU-2020-00869 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2020-08-25 Handläggare Helén Karlsson
helen.karlsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2020-08-25 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för prioritetsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2017-02037 Beslutsfattare Dekanus Med fak
Beslutsdatum 2017-05-22 Handläggare Elin Wistrand
Giltigt fr.o.m. 2017-05-22 Giltigt t.o.m. 2020-08-25
Huvuddokument Beslut om prioriteringsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet 2017.pdf
Diarienummer LiU-2015-01374 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2015-12-10 Handläggare Anita Larsson
Giltigt fr.o.m. 2015-12-10 Giltigt t.o.m. 2017-05-22
Huvuddokument Beslut om prioritetsordning för utbildningsplats vid Medicinska fakulteten.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se