Göm meny

Riktlinjer för disputation inom Filosofisk fakultet

Diarienummer LiU-2021-02404 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2021-06-03 Handläggare Charlotta Einarsson
charlotta.einarsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2021-06-03 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om Filosofiska fakultetens riktlinjer för disputation samt utseende av betygsnämnd och fakultetsopponent.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2016-00862 Beslutsfattare Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten FSF
Beslutsdatum 2016-06-02 Handläggare Anne-Christine Lindvall
Giltigt fr.o.m. 2016-06-02 Giltigt t.o.m. 2021-06-03
Huvuddokument Beslut om filosofiska fakultetens jävsregler vid disputation och licentiatseminarium.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se