Göm meny

Förlängning av särskilt urval till läkar- och sjuksköterskeprogrammen

Diarienummer LiU-2018-03393 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2018-12-04 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2018-12-04 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om förlängning av särskilt urval till läkar- och sjuksköterskeprogrammet från och med vårterminen 2020 till och med höstterminen 2021.pdf
Bilagor

Tidigare versioner av beslut

Diarienummer LiU-2017-00771 Beslutsfattare Prorektor .
Beslutsdatum 2017-06-26 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-06-26 Giltigt t.o.m. 2018-12-04
Huvuddokument Beslut om förlängning av särskilt urval till läkar- och sjuksköterskeprogrammen.pdf


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se