Göm meny

Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet

Diarienummer LiU-2019-00920 Beslutsfattare Rektor .
Beslutsdatum 2019-03-11 Handläggare Ragnhild Löfgren
ragnhild.lofgren@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2019-03-11 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se