Göm meny

Grundläggande principer för tillgodoräknande av tidigare genomförda utbildningar

Diarienummer LiU-2011-00374 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2011-03-14 Handläggare Margareta Frödin
Giltigt fr.o.m. 2011-03-14 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om grundläggande principer för tillgodoräknande av tidigare genomförda utbildningar.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se