Göm meny

Förlängning av alternativt urval (särskilt urval) från och med vårterminen 2018 till och med höstterminen 2019

Diarienummer LiU-2017-00771 Beslutsfattare
Beslutsdatum 2017-03-09 Handläggare Anita Larsson
anita.larsson@liu.se
Giltigt fr.o.m. 2017-03-09 Giltigt t.o.m. -
Huvuddokument Beslut om att förlänga alternativt urval (särskilt urval) från och med vårterminen 2018 till och med höstterminen 2019.pdf
Bilagor


Sidansvarig: regelsamling@uf.liu.se